Zastrzeżenia Prawne


Zakres zastrzeżeń prawnych

Zamieszczone poniżej zastrzeżenia dotyczą strony internetowej z domeną stefaniuk.eu, a także wszystkich odnoszących się do niej subdomen.


Ochrona danych osobowych

Przywiązujemy najwyższą wagę do ochrony prywatności użytkowników naszych stron internetowych. Przekazane do naszej wiadomości dane osobowe traktujemy w sposób poufny, zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. Dane osobowe nie będą ujawniane osobom trzecim w celach komercyjnych oraz mogą być wykorzystane tylko w celu świadczenia usług, po czym zostaną usunięte.


Odpowiedzialność

Nasze strony internetowe wykonaliśmy z zachowaniem dużej staranności. Nie możemy jednak wykluczyć ewentualnych pomyłek ani w pełni zagwarantować poprawności zamieszczonych informacji. Nie przejmujemy odpowiedzialności za żadne szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w związku z wykorzystaniem naszych stron. Nie ponosimy także odpowiedzialności za przypadki powoływania się na nasze strony internetowe przez osoby trzecie, w tym także na innych stronach.


Prawa autorskie

Copyright © 2013 Damian Stefaniuk. Zdjęcia zamieszczone na stronach (nie dotyczy teł) są własnego autorstwa i podlegają ochronie na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83). Kopiowanie w celach komercyjnych, rozpowszechnianie, modyfikacja, lub ich przejmowanie przez osoby trzecie jest niedozwolone.

Strony internetowy zostały wykonane przez program Artisteer 4 Edycja Standardowa, na który posiadam wykupioną licencję.